Vad är Mastermind?

En mastermindgrupp är en grupp människor som samlas regelbundet för att hjälpa varandra problemlösa, komma med nya perspektiv och bolla idéer. Bakom metoden står Napoleon Hill, den amerikanska författare och entreprenör som år 1937 skrev bästsäljaren Think and Grow Rich, en bok som läses världen över än idag.

Mastermind-metoden är enkel, rolig och väldigt effektiv. Den är från början tänkt att användas av entreprenörer och företagare, men går utmärkt att applicera på personliga projekt som KonMari-metoden. Såhär går den till!

Gruppen samlas och ordningen utses av gruppledaren. Varje deltagare får sedan 15 minuter i fokus och en timer används för att ta tiden. I mitt exempel kallar jag deltagaren i fokus för Karin.

2 minuter

Under de första två minuterna beskriver Karin så kort, koncist och enkelt som möjligt vad hon har för problem eller frågeställning som hon vill ha input i denna gång. Gruppen är tyst och lyssnar uppmärksamt. Det är viktigt att Karin kommer till mötet med ett hum om vad hon vill säga, eftersom två minuter går fort och tiden inte får överskridas. Med planering (och träning!) hinner hon berätta mycket på två minuter!

2 minuter

Under nästkommande två minuter ställer gruppen frågor till Karin, med syfte att verkligen förstå vad det är hon vill ha hjälp med och reda ut eventuella frågetecken.

10 minuter

Nu är det gruppens tur på allvar! Under tio minuter får de fritt brainstorma sinsemellan och komma med idéer, förslag och lösningar på Karins problem. Karin ska under dessa minuter vara helt tyst, ta in vad gruppen säger och anteckna, anteckna, anteckna! Hon får inte lägga sig i eller lägga till information. Det kan kännas svårt, men det är viktigt för att inte störa gruppens kreativa process. Det är fantastiskt spännande att höra andra diskutera en själv, och Karin kommer förmodligen få idéer hon aldrig någonsin hade kommit på själv!

1 minut

Slutligen får Karin en minut för reflektion. Här ska hon varken ifrågasätta eller ställa fler frågor, utan istället lyfta vad hon tyckte om och vad hon tar med sig. Sedan börjar processen om med nästa deltagare!

Det blir ett dynamiskt, fartfyllt och spännande forum där alla får chansen att stå i centrum och få hjälp. Tidsramen är snäv vilket uppmuntrar till verklig brainstorming, vilken ju bara ska vara en kreativ process för att komma på så många idéer som möjligt utan att varje idé värderas och förfinas. Det gör deltagaren bäst på egen hand i hemmets lugna vrå! Med denna metod gör det inte heller något om vi inte känner varandra speciellt väl innan. Färska perspektiv kommer i mängder och deltagaren kan själv välja vad som passar att gå vidare med eller inte.

Filippa Skog

© 2020 av Filippa Skog.